สำหรับบ้านเราเมื่อพูดถึงพนักงานขายที่เก่ง เรามักนึกถึงผู้ที่นำเสนอสินค้าเก่ง จดจำข้อมูลสินค้าได้อย่างแม่นยำ บุคลิกดีและมีความคล่องแคล่วในการนำเสนอสินค้า แต่ความต้องการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทำให้เป้าหมายในการขายเป็นการรีบปิดการขาย จนบางครั้งอาจสร้างความเบื่อหน่ายในการรับข้อมูลสินค้าจากลูกค้าได้

3 ทักษะดังต่อไปนี้ จึงเป็นสิ่งที่พนักงานขายควรแสดงออกระหว่างทำการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้า และตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ

 1. เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้อมูลสินค้า
  ทักษะนี้จะเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในตัวคุณสมบัติ องค์ประกอบ และรายละเอียดของสินค้า การนำเสนอขายสินค้าโดยเน้นตัวสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าทราบถึงประโยชน์ในการใช้งานอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบถึงรายละเอียดคุณสมบัติภายใน สินค้าที่เหมาะสมกับการนำเสนอคุณสมบัติสินค้าได้แก่จำพวก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี รถยนต์ เป็นต้น
 2. เข้าใจถึงประโยชน์ และการนำไปใช้
  ในบางครั้งพนักงานขายแทบไม่ต้องจดจำถึงองค์ประกอบเชิงเทคนิคของตัวสินค้าให้ลึกซึ้งมาก แต่ควรเข้าใจถึงผลลัพธ์ของการใช้สินค้าเมื่อลูกค้าแต่ละรายนำสินค้าไปใช้งาน สินค้าที่ลูกค้าอาจไม่สนใจถึงคุณสมบัติแต่อยากทราบถึงประโยชน์ ได้แก่ เครื่องสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 3. ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดี
  พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มักเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า เพราะมีความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างดี ถึงแม้ว่าตัวพนักงานขายอาจไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะ หรือการนำสินค้าไปใช้ไม่มากนัก แต่ด้วยบุคลิกและการโน้มน้าวที่ดี ช่วยให้ลูกค้ามีความไว้วางใจที่ซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ สินค้าที่เหมาะกับการขายลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการ เช่น สายการบิน พนักงานต้อนรับ ร้านส่งเสริมความงามเป็นต้น

  นอกจากจุดเด่น 3 ด้านนี้แล้ว พนักงานขายที่ดีควรมีจริยธรรมในการขายไม่หลอกลวงลูกค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย แลพนักงานขายควรใช้วาจาที่สุภาพ นอบน้อม รู้จักกาละเทศะ และมีมารยาท เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ส่งผลให้การตัดสินค้าใจซื้อสินค้า/บริการ ง่ายขึ้น

More
articles

Line
Line