1. องค์กรสามารถลดขนาดลง แต่ความสามารถเท่าเดิม
  2. องค์กรสามารแข่งขันกับคู่แข่งขนาดใหญ่ได้
  3. องค์กรลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งด้านคน สวัสดิการ รวมถึงเครื่องไม้
    เครื่องมือต่างๆ
  4. องค์กรสามารถมุ่งไปที่สิ่งสำคัญต่อองค์กรมากกว่า เช่น ลูกค้าสัมพันธ์ การ
    ค้นคว้าวิจัย พัฒนาการตลาด เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น กำไรก็สูงขึ้นตามไปด้วย

More
articles

Line
Line