• ทำ To-Do List ในแต่ละวัน โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน เช่นหากต้องส่งไปให้คนอื่นทำต่อก็ควรรีบจบงานนั้นก่อน แล้วค่อยหันมาจัดการงานที่สามารถจบได้เอง
• หาช่วงเวลาที่คิดว่าตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แล้วใช้เวลานั้นทำงานชิ้นสำคัญ
• โฟกัสที่งานใดงานหนึ่งให้เสร็จไปเป็นชิ้น ๆ ไปแทนการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน หากไม่ทันจริง ๆ ก็อย่าเอาเวลาทำงานไปรบกวนเวลาส่วนตัวมากเกินไป
• หากรู้สึกว่าไม่อยากทำงานนั้นอย่าผัดวันประกันพรุ่ง เพราะจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ให้แบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ทำแทน

More
articles

Line
Line