ไฮไลท์

Artboard 1
News

บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ

บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของลูกค้ารับเงินเดือนและสวัสดิการกับลูกค้าโดยตรง

อ่านเพิ่มเติม »